Quiz z "Harry'ego Pottera" i układanie potterowskich historyjek | Strefa CzytaczaSUBSKRYBUJ KANAŁ ► https://goo.gl/4bNSkF​

⬇⬇⬇ CZYTAJ WIĘCEJ ⬇⬇⬇

W materiale testujemy dwie gry od firmy Rebel: “Story cubes: Harry Potter” (https://www.wydawnictworebel.pl/games/story-cubes-harry-potter-5049.html) oraz “Harry Potter i Magiczny quiz” (https://www.wydawnictworebel.pl/games/harry-potter-i-magiczny-quiz-5048.html).

Układamy potterowskie historyjki i sprawdzamy, kto wie więcej o “Harrym Potterze”!

Kilka słów o grach:
“Harry Potter i Magiczny Quiz” to gra, w której fani opowieści o małym czarodzieju będą mieli okazję zabłysnąć wiedzą na temat znanych bohaterów i wydarzeń. Odpowiadamy na pytania dotyczące świata Harry’ego Pottera i przynosimy swoim barwom chwałę oraz Puchar Domów.

Story Cubes: Harry Potter to 9 estetycznie wykonanych, sześciennych kostek, z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji. Tu nie ma złych odpowiedzi, jedyne co nas ogranicza, to nasza własna wyobraźnia.

***
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs organizowany przez Strefa Czytacza Natalia Muniowska z siedzibą w Otorowo 11a, 86-050 Otorowo, NIP: 5542850743, REGON: 388167009.
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Google ani YouTube.
Youtube jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Youtube.
3. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Youtube.
5. Do wygrania jest 1 egzemplarz gry “Harry Potter i Magiczny quiz” oraz 1 egzemplarzy gry “Story cubes: Harry Potter”.
6. Sponsorem nagrody jest Rebel Sp. z o.o.
7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie komentarza z wyborem jednej gry oraz maks. dwuzdaniowym uzasadnieniem, dlaczego to ty powinieneś wygrać wskazaną grą?
8. Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu pod tym filmem.
9. Konkurs trwa od 28.04.2021 do 09.05.2021 (23:59).
10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod filmem konkursowym.
11. Zwycięzca ma 7 dni na przesłanie danych do wysyłki nagrody za pomocą paczkomatu Inpost (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) – warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie adresu na terenie Polski.
12. Wysyłkę nagród realizuje firma Rebel Sp. z o.o., której zostaną przekazane dane adresowe niezbędne do realizacji wysyłki.
13. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 30 dni od otrzymania danych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy weryfikacji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Youtube dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na youtubie”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

***
Nasz sklep internetowy ► www.strefaczytacza.pl

Ciekawi Cię, czy omawialiśmy jakąś książkę? Sprawdź tutaj ► https://bit.ly/spisrecenzji​

Jeśli chcesz nam coś wysłać, najlepiej zrobić to za pośrednictwem paczkomatów Inpost:

BYD32M (Toruńska 426, na parkingu marketu Dino)
czytacz@strefaczytacza.pl
tel. 576371649

W sprawie współprac prosimy o kontakt mailowy!
WSPÓŁPRACA: czytacz@strefaczytacza.pl

Możesz również wspierać nas na Patronite ► http://bit.ly/zostanpatronem​

***
#harrypotter​ #strefaczytacza​

source

Related Posts

Leave a Reply