നടൻ ആര്യ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി 80 ലക്ഷം തട്ടിയെന്ന് ജർമൻ യുവതി | Fast News | Sports & EntertainmentFast News, Sports & Entertainment News നടൻ ആര്യ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി 80 ലക്ഷം തട്ടിയെന്ന് ജര്‍മന്‍ യുവതി. എറണാകുളത്ത് സിനിമാ …

source

Related Posts

8 thoughts on “നടൻ ആര്യ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി 80 ലക്ഷം തട്ടിയെന്ന് ജർമൻ യുവതി | Fast News | Sports & Entertainment

  1. “ജംഷാദ് സെതിരകത്തു” എന്നാണിവന്റെ ശെരിയായ പേര്, ‘ആര്’യ എന്നൊക്കെ ഇവൻ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ഇട്ട പേരാണ്, കള്ള ബടുവ!

Leave a Reply