బన్నీ కాకుండా నేను చేస్తే అట్టర్ ఫ్లాప్‌ అయ్యేది | Sumanth About Allu Arjun Movie – TV9బన్నీ కాకుండా నేను చేస్తే అట్టర్ ఫ్లాప్‌ అయ్యేది | Sumanth About Allu Arjun Movie – TV9 For more Subscribe TV9 Entertainment …

source

Related Posts

35 thoughts on “బన్నీ కాకుండా నేను చేస్తే అట్టర్ ఫ్లాప్‌ అయ్యేది | Sumanth About Allu Arjun Movie – TV9

  1. అంత లేదమ్మా ఆ కథను జడ్జ్ చేసే తెలివితేటలు సుమంత్ కి లేవు…. ఈ బాబు ఇప్పుడు దాకా తీసిన సినిమాలన్నీ ఆయన ఒక్కడే చేయగలరా ఇంకా ఎవరు చేయలేరా….?? ?? ?? కథ మీద జడ్జిమెంట్ లేక ఇలాగే ఉంటది అది మేటర్

Leave a Reply